nepali christian radio

Aajako Bachan July 18 | सहनशीलता |
Aajako Bachan July 17 | आत्मिक अन्तरदृष्टिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् |


Aajako Bachan July 16 | एकलपना वा अविवाहित रहने वरदान |
Aajako Bachan July 15 | झुटः शैतानको मातृभाषा |
Aajako Bachan July 14 | किन परमेश्वर तपाईंसँग कुस्ती लड्दै हुनुहुन्छ ? |
Aajako Bachan July 13 | शोक गर्नुहोस्, त्यसपछि छोडिदिनुहोस् 

Ajako Bachan July 12 l मनको एउटा शान्तिपूर्ण अवस्था l

Advertisements

Ajako Bachan July 11 l मनको एउटा शान्तिपूर्ण अवस्था l

Ajako Bachan July 10 l मनको एउटा शान्तिपूर्ण अवस्था l

Advertisements
Advertisements

Aajako Bachan July 9 | तपाईं परमेश्वरको प्रतीक्षालयमा हुनुहुन्छ (२) |

amzn_assoc_ad_type = “banner”; amzn_assoc_marketplace = “amazon”; amzn_assoc_region = “US”; amzn_assoc_placement = “assoc_banner_placement_default”; amzn_assoc_campaigns = “camera”; amzn_assoc_banner_type = “category”; amzn_assoc_p = “12”; amzn_assoc_isresponsive = “false”; amzn_assoc_banner_id = “0HD2YXFE5HY2NAJHQK02”; amzn_assoc_width = “300”; amzn_assoc_height = “250”; amzn_assoc_tracking_id = “20200fb6-20”; amzn_assoc_linkid = “8f16e2677069a223d593c9294e82e698”;